About Us

PHC MARITIME COMPANY LIMITED was established in 13/11/2014  Head Office: 2nd floor - Khanh Hoi Building, No. 2/3C Le Hong Phong St, Ngo Quyen district, Hai Phong city, Viet Nam. Tel : +84.31.3.556.691                 - Fax : +84.31.3.556.697 Email: phc@phcmaritime.com.vn Following the success of the business model of exploiting shipping companies, Ltd. Tien Vu,...
readmore...

SATELLITE IMAGES

Website Links

Partners - customers

1. Dịch vụ vận chuyển :

-Liên hệ phòng khai thác: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Dịch vụ đại lý :

-Liên hệ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Dịch vụ đổi giấy tờ, bằng cấp : Đổi các loại giấy tờ thuyền viên như hộ chiếu thuyền viên, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, GCN GOC, Radar, Arpa , Huấn luyện AT cơ bản, huấn luyện cứu hỏa nâng cao, chăm sóc y tế, xuồng cứu sinh, quản lý nhân lực buồng lái/ máy, các chứng chỉ đào tạo an ninh...
Liên hệ : phòng thuyền viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.