SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

CHỨC DANH CẦN TUYỂN:

-TÀU 4K3, CHẠY VN & 1 SỐ NƯỚC LÂN CẬN: 01 MÁY TRƯỞNG HẠNG 2, NHẬN TÀU CUỐI THÁNG 7/2015

-TÀU 7K, CHẠY ĐNÁ : NHẬN TÀU ĐẦU THÁNG 8/2015

     + 01 ĐẠI PHÓ HẠNG NHẤT

     + 01 MÁY 2 HẠNG 2

HỒ SƠ PHÔ TÔ CÓ THỂ GỬI VỀ PHÒNG 2.6, TẦNG 2, TÒA NHÀ KHÁNH HỘI-LÊ HỒNG PHONG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG HOẶC GỬI BẢN SCAN VỀ HÒM THƯ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ĐTHOẠI: 0313556691 / 0932351038

TKS & B.RGDS